Profesjonalne zwalczanie szkodników drewna na terenie Śląska

Drewno towarzyszy nam już od wieków, to bardzo cenny surowiec wykorzystywany przez człowieka na wiele różnych sposobów. Żaden inny surowiec i jego pochodne nie zyskały na znaczeniu tak jak ono. Człowiek wykorzystuje drewno m.in. w budownictwie, energetyce, do produkcji mebli, płyt, podłóg, opakowań czy zabawek. To bardzo wdzięczny, trwały i naturalny surowiec, który początkowo służył jako opał i materiał do wyrobu narzędzi i broni. Uznawany jest za jeden z najstarszych materiałów konstrukcyjnych, to dzięki niemu stawiano pierwsze osady i umocnienia, budowano pierwsze najprostsze łodzie i okręty. Dzisiaj dzięki niemu powstają coraz to doskonalsze i piękniejsze budowle i dzieła sztuki. 

Drewno nie tylko dla człowieka jest cenne – są bowiem gatunki bezkręgowców, w tym przede wszystkim liczne grupy owadów, dla których drewno to idealne miejsce kryjówki i źródło pożywienia. 

Owady niszczące drewno – dlaczego są niebezpieczne?

Do owadów niszczących drewno zaliczamy chrząszcze, błonkoskrzydłe oraz termity. Drewno pełni głównie rolę pożywienia i kryjówki. W drewnie znajdują się m.in. celuloza i hemiceluloza, które zaspokajają potrzeby energetyczne owadów, inne substancje znajdujące się w surowcu owady wykorzystują do budowy ciała i na pokrycie innych potrzeb fizjologicznych. Niestety żerując w drewnie owady niszczą je i obniżają wartość drewna jako surowca.

Problem wynikający z obecności szkodników drewna jest ogromny – owady niszczą drewniane domy, pensjonaty, niejednokrotnie naruszając ich konstrukcje, ponadto atakują nasze dziedzictwo narodowe, m.in. drewniane zabytkowe budowle, obrazy i rzeźby. Nie należy zatem lekceważyć ich obecności i jeśli tylko zauważymy jakieś ślady świadczące o ich bytowaniu – niezwłocznie poprosić o fachową pomoc. Firma Ratapest dysponuje odpowiednimi środkami do skutecznego zwalczania szkodników drewna. Polecamy profesjonalną dezynsekcję szkodników drewna!
 

 

korniki jak zwalczać

Profesjonalne zwalczanie szkodników drewna.

Tylko profesjonalne zwalczanie szkodników drewna przyniesie spodziewane efekty. Walka z tymi owadami nie jest łatwa, dlatego należy działać szybko, zdecydowanie i skutecznie. Firma Ratapest posiada duże doświadczenie w zwalczaniu korników i innych szkodników technicznych drewna. 

Co może świadczyć o tym, że doszło do porażenia drewna i mamy do czynienia z kornikami, spuszczelem czy kołatkiem? 

 • obecność larw, jednak nie zawsze jest to możliwe do wykrycia
 • obecność osobników dorosłych (w przypadku larw należałoby rozłupać drewno aby potwierdzić ich obecność, inaczej sprawa wygląda z osobnikami dorosłymi, które opuszczają drewno i można je zaobserwować w pomieszczeniu. Mogą to być osobniki żywe lub martwe)
 • charakterystyczne odgłosy drążenia drewna (larwy znajdujące się w drewnie drążą chodniki)
 • otwory na powierzchni drewna oraz wysypujące się trocinki 
 • otwory wylotowe na powierzchni drewna powstałe w wyniku przepoczwarzenia (dorosłe owady tworzą otwory by móc się wydostać na zewnątrz. Często z otworów tych wysypuje się mączka z odchodami)

Dzięki zostawianym przez owady śladom jesteśmy w stanie stwierdzić jaki gatunek zaatakował drewno:

 • jeśli jesteśmy w stanie znaleźć osobnika dorosłego lub larwę to kierujemy się oczywiście ich cechami wyglądu 
 • jeśli owadów nie widzimy przyglądamy się otworom wylotowym lub żerowiskom larw
 • można również zwrócić uwagę na zawartość żerowisk (kształt grudek odchodów larw w mączce drzewnej)

 

Jakie owady atakują drewno?

Pierwsza grupa owadów niszczących drewno to chrząszcze (Coleoptera). Chrząszcze to najliczniejszy i najpotężniejszy rząd owadów na świecie, żyje ich ponad 400 tysięcy gatunków, z czego około 6200 w Polsce. 

Wśród chrząszczy żerujących w drewnie wyróżniamy:

 • skórnikowate, których ciało pokryte jest drobnymi łuskami lub włoskami układającymi się w przeróżne kształty i desenie. Larwy są silnie owłosione i bardzo żarłoczne. Jednak drewno traktują jedynie jako kryjówkę w czasie przepoczwarzenia. Wśród skórnikowatych szkodników drewna wyróżniamy; skórnika słonińca, skórnika kolczatka, skórnika natrupka, skórnika peruwianka
 • miazgowce, których ciało jest wydłużone i drobno owłosione w kolorze brunatnym. Larwy są mięsiste i łukowato wygięte, żerują w drewnie drzew liściastych. Spotkać je można w boazerii, meblach i ramach obrazów. Najbardziej znane chrząszcze z rodziny miazgowców to: miazgowiec parkietowiec, miazgowiec brunatny, miazgowiec amerykański
 • kołatkowate, które w większości zaliczane są do szkodników technicznych drewna. Są małe, ciemno ubarwione i wydają charakterystyczny odgłos (kołatanie, tykotanie) – to samce uderzają głową lub przedpleczem w drewno, aby zwabić samice. Larwy są łukowato zgięte, mało owłosione i białe, jedynie głowa jest nieco ciemniejsza. Do najbardziej znanych szkodników drewna zaliczamy: kołatka domowego, kołatka upartego, tykotka pstrego, stukacza świerkowca
 • kózkowate, które w większości posiadają bardzo długie czułki. Larwy są walcowate i nieco wydłużone, pokryte drobnymi włoskami. Kózkowate żerują w drewnie drzew liściastych i iglastych. To miedzy innymi: spuszczel pospolity, zagwoździk fioletowy, wykarczak sosnowiec
 • ryjkowcowate, których aparat gębowy przekształcony został w ryjek. Larwy są krótkie i grubawe, pokryte drobnymi włoskami. Zaliczamy do nich: kornika drukarza, drwalnika paskowanego, trzenia długoryjkiego. 
Kolejna grupa owadów to błonkoskrzydłe, a wśród nich trzpiennikowate (kruszel czarny, trzpiennik olbrzymi, trzpiennik sosnowiec), buczowate (bucz olszynowiec), mrówkowate (gmachówka pniowa, hurtnica czarna) oraz osowate (osa, szerszeń).
Ostatnia grupa to termity, które głównie spotkać możemy w strefie tropikalnej i subtropikalnej.
 
spuszczel porażone drewno
xilix dezynsekcja szkodniki drewna

Kornik, spuszczel, kołatek – metody zwalczania szkodników drewna 

Firma Ratapest stosuje wiele metod zwalczania drewnojadów, m.in.:

 • metoda mechaniczna (wymiana zniszczonych elementów, oczyszczanie, itp)
 • metoda chemiczna (stosowanie płynnych insektycydów)
 • metoda fizyczna (użycie generatorów wytwarzających gorące powietrze)
 • fumigacja (gazowanie drewna)
 • iniekcja ciśnieniowa (środki chemiczne tłoczone pod ciśnieniem)
 • metoda przy użyciu żelu Xilix (zastosowanie owadobójczego żelu xilix)

Firma zwalczająca szkodniki drewna w Mikołowie, Katowicach, Żorach, Rybniku, Tychach i na całym Śląsku – jesteśmy do Państwa dyspozycji! 

Call Now ButtonZadzwoń teraz