Każda firma mająca do czynienia z żywnościąma obowiązek wdrożenia systemu HACCP.

System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) jest wymogiem narzuconym przez Unię Europejską. Dzięki niemu ryzyko wniknięcia do żywności szkodników zostaje zminimalizowane, żywość natomiast jest produkowana, przechowywana, pakowana i transportowana w warunkach spełniających normy sanitarne i gwarantujących bezpieczeństwo.

System ten musi być wdrożony w każdej firmie, w której jest kontakt z żywnością, bez względu na jej wielkość, liczbę pracowników czy branżę. Dotyczy on w tym samym stopniu producentów żywności, firm transportowych z sektora żywności, hurtowników, właścicieli restauracji etc.

Cele systemu HACCP

Najważniejszym celem systemu HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, a tym samym jej konsumentom. Oprócz tego system ten pomaga:

  • przewidzieć mogące wystąpić na terenie firmy zagrożenia związane z żywnością,
  • wskazać miejsca i etapy w procesie produkcji żywności, w których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia szkodników i skażenia żywności,
  • ustalić krytyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów,
  • wyznaczyć zasady zachowania i postępowania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom.

System HACCP dla każdej firmy układamy indywidualnie – uwzględniając branżę, specyfikę i wiele innych czynników. Całość poprzedzona jest wnikliwymi analizami, opiera się na zintegrowanych metodach walki ze szkodnikami (IPM).

Wymogi wstępne systemu HACCP

System HACCP dostosowywany jest do specyfiki konkretnej firmy i budowany na zagrożeniach mogących w niej wystąpić. Fundamentem wszystkiego są tzw. wymogi wstępne HACCP. To suma programów, procedur i dobrych praktyk, których wdrożenie gwarantuje, że żywność w firmie jest bezpieczna, a wszystkie czynności z nią związane odbywają się w odpowiednich warunkach, z zachowaniem norm i wymogów.

 

Monitoring

Ważnym elementem systemu HACCP jest monitoring szkodników. Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskane przez nas dane o firmie: jej specyfice i zagrożeniach, były pełne, a monitorowanie obecności szkodników efektywne. Dlatego:

  • każda firma otrzymuje koordynatora, który nadzoruje monitoring, pilnuje terminów, jest także do Państwa dyspozycji zawsze, ilekroć zauważą Państwo szkodniki na terenie firmy;
  • nasi pracownicy podczas umówionych inspekcji wykonują monitoring wizualny w celu wykrycia szkodników lub śladów przez nie pozostawianych;
  • nasz zespół wykonuje także przegląd wyłożonych preparatów pod kątem ubytków oraz stanu technicznego urządzeń przeciw szkodnikom (np. lamp owadobójczych, pułapek etc.).

Czynności te są prowadzone regularnie, według ustalonego dla Państwa firmy harmonogramu monitoringu. Poza uzgodnionymi wizytami także pozostajemy do Państwa dyspozycji – jeśli zauważą Państwo szkodniki w firmie, reagujemy natychmiast.

 

Bezpieczeństwo zabiegów

Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu i dużemu doświadczeniu wszystkie zabiegi przeprowadzamy fachowo, z uwzględnieniem specyfiki firmy, stosując się do ogólnych i wewnątrzfirmowych instrukcji BHP.

Metody walki ze szkodnikami są przez nas dobierane tak, aby były jak najmniej szkodliwe dla ludzi i środowiska, dawały bardzo dobre rezultaty i szybko usuwały problem.

Prowadzimy dokumentację

Każda wizyta w Państwa firmie jest przez nas dokumentowana. Gromadzimy dane o usługach, pojawieniu się i aktywności szkodników, udzielonych wskazówkach i wszystkich innych działaniach. Służą one nam do oceny naszych działań – ich skuteczności i efektywności.

Zapraszamy do kontaktu!

Call Now ButtonZadzwoń teraz